Начальник служби охорони праці та цивільного захисту

от 9 410 грн. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Обов’язки:
 • Організовує і координує роботи з охорони праці в ПАТ, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці в ПАТ, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці.
 • Організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з проведення паспортизації санітарно-технічного стану цехів, перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв. Інформує працівників про стан умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, причинених здоров’ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану будинків, будівель, устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень, засобів колективного і індивідуального захисту працівників, контролює своєчасність їх проведення.
 • Здійснює контроль за виконанням приписів органів державного контролю, інших заходів з поліпшення умов праці. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом або реконструйованих об’єктів виробничого призначення, з приймання із ремонту установок, агрегатів і іншого обладнання щодо додержання вимог нормативних правових актів з охорони праці.
 • Забезпечує складання списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди, а також списків професій і посад, згідно з якими працівникам надаються компенсації і пільги за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці. Забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці працівників ПАТ.
 • Видає керівникам структурних підрозділів ПАТ обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих.
 • Забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах ПАТ, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо.
 • Здійснює контроль за додержанням правил і норм охорони праці і виробничої санітарії в проектах підрозділів ПАТ, які будуються або реконструюються, нових технологічних процесів під час установлення устаткування, а також строків випробувань і перевірок правильності експлуатації парових котлів, балонів для стиснених газів, контрольної апаратури, кранів, підйомників та іншого устаткування, графіків замірів виробничого шуму, повітряного середовища, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з безпеки праці в процесі виробництва.
 • Забезпечує розроблення нових і перегляд застарілих інструкцій та пам’яток з охорони праці, а також складання програм навчання працівників безпечним методам праці. Бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.
 • Контролює забезпечення додержання правил і норм охорони праці під час проходження практики студентів, учнів професійно-технічних училищ тощо. Здійснює зв’язок з медичними установами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань охорони праці і вживає заходів щодо впровадження їх рекомендацій. Забезпечує складання звітності з охорони праці.
 • Керує працівниками відділу.
Вимоги:
 • Повна вища освіта – магістр, спеціаліст.
 • Бажана спеціальність «Право», «Цивільна безпека» або «Нафтогазова інженерія та технології».
 • Професійний досвід, знання законодавства (Закон України «Про охорону праці», Кодекс цивільного захисту України, розпорядження, накази, постанови, правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи з охорони праці і виробничої санітарії; методи вивчення умов праці на робочих місцях; органі­зацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії; систему стандартів безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт; порядок обмеження застосування праці жінок, підліт­ків, робітників, переведених на легку працю; правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці; методи і форми пропаганди знань з охорони праці; порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці та виробни­чої санітарії; основи економіки, організації виробництва і управління; основи трудового законодавства та ін.).
 • Впевнений користувач ПК, MS Office (Word, Excel).
Умови:
 • Випробувальний строк 3 місяці.

Вакансия опубликована 12 марта 2019 в Чернигове

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансии из других профобластей